Agenda Gemeenteraad
Deze vergadering is, in de lijn met de landelijke Coronamaatregelen en conform de spoedwet digitale besluitvorming, digitaal en online ( zowel live als naderhand ) te volgen via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de vergadering openbaar maar niet openbaar toegankelijk.Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2020
19:30-23:00 uur, locatie Digitaal


Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 26 februari 2020
 
 Terugkerende agendapunten
 
4a.Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4b.Overige mededelingen van het college
 
4c.Voortgang grote projecten
 
5a.1Lijst ingekomen stukken week 06 t/m 09
 

Ingekomen stukken kunnen worden opgevraagd bij de griffie via grifts@terschelling.nl of 0562-446244

 
5a.2Lijst ingekomen stukken week 10 t/m 13
 
 Bespreekstukken
 
6 Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling
 
7 Doorwerkingen aanbevelingen rapport
 
 Hamerstukken
 
8 Vaststellen bestemmingsplan Midsland Noord
 
9 Vaststellen bestemmingsplan Kunneweg 8