Agenda GemeenteraadDeze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online, live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/

of op Terschelling Tv.

De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de raadsvergadering wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 26 mei 2020
19:30-23:00 uur, locatie


Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld


 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
2 Vaststellen agenda
 
3 Instelling vertrouwenscommissie, vaststelling verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Terschelling 2020 en benoeming leden vertrouwenscommissie
 
4 Profielschets nieuwe burgemeester
 
5 Gesprek over de profielschets met de commissaris van de Koning van de provincie Frysl├ón, de heer A. A. M. Brok
 
6 Vaststelling van de profielschets
 
7 Sluiting