Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 26 november 2013
19:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:Rob Bats


 
1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
 
2 Vaststellen notulen vergadering raad 22 oktober 2013
 
3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken
 
4 Planning actualisering bestemmingsplannen 2014
 
5 Verklaring van geen bedenkingen voor het aanleggen van een parkeerplaats op het voorterrein van het SBB-natuurkampeerterrein in het Formerumer bos te Lies (Duinen Terschelling)
 
6 Benoemen vertegenwoordiger Eilander Raad
 
7 Toekomstscenario’s GR Hûs en Hiem
 
8 Liquidatie Milieu adviesdienst