Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 26 mei 2015
19:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Voorlopige agenda
 
1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
 
2 Vaststellen besluitenlijst raad 28 april 2015
 
3a.Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
3b.Overige mededelingen van het college
 
3c.Lijst ingekomen stukken
 
 Bespreekstukken
 
4 Jaarrekening 2014
 
5 Naamgeving openbare ruimte plangebied West Aletalaan fase 4 te West-Terschelling en de plangebied van de Campus
 
6 Motie gaswinning gemeente Schiermonnikoog