Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 8 mei 2018
19:30 uur, locatie Publiekshal


Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker


 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda 8 mei 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
3 Vragenronde voor burgers
 
 Ter vaststelling
 
4 Vaststellen besluitenlijsten 3 & 4 april 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
5 Lijst met toezeggingen
 
6aMededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
 
6bOverige mededelingen van het college
 
 Bespreekstukken
 
7 Jaarrekening 2017
 
7aJaarrekening 2017, stukken n.a.v. auditcommissie
 

Stukken toegevoegd d.d. 2-5-2018

 
 Terugkerende agendapunten
 
8 Rondvraag voor commissieleden