Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 30 oktober 2018
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Mw. M. Spanjer-Ramaker


 
 Ter kennisname
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda 30 oktober 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
3 Vragenronde voor burgers
 
 Ter vaststelling
 
4 Vaststellen besluitenlijst 20 oktober 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
5 Lijst met toezeggingen
 
 Terugkerende agendapunten
 
6A.Mededeling college uit samenwerking De Waddeneilanden
 
 Terugkerende agendapunten
 
6B.Overige mededelingen van het college
 
 Bespreekstukken
 
7 Bestemmingsplan Zedjespad
 
 Bespreekstukken
 
8 Bestemmingsplan Westerkeijn
 
 Bespreekstukken
 
9 Belastingverordeningen 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
10 Rondvraag voor commissieleden