Agenda RaadscommissieDe vergadering van de raadscommissie op dinsdag 4 september 2018 is geschorst om 23.25u. De vergadering zal hervat worden op woensdagavond 5 september om 19.30u.

De vergadering is live te volgen via TerschellingTV: www.youtube.com/terschellingtvUitnodiging voor de vergadering op woensdag 5 september 2018
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker


 
8 1e Begrotingswijziging 2018 & Bestuursrapportage
 
9 Begroting 2019 GR De Waddeneilanden
 
11 Nota Gezondheidsbeleid
 
12 Preventie en handhavingsplan Alcohol De Friese Waddeneilanden 2018-2021
 
 Terugkerende agendapunten
 
13 Rondvraag voor commissieleden