Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 21 mei 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker


 
 Ter kennisname
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda 21 mei 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
3 Vragenronde voor burgers
 
 Ter vaststelling
 
4 Vaststellen besluitenlijst 9 april 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
5 Lijst met toezeggingen
 
6A.Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
 
6B.Overige mededelingen van het college
 
 Bespreekstukken
 
7 Jaarrekening 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
8 Rondvraag voor commissieleden