Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 8 oktober 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda 8 oktober 2019
 Actie: ter bespreking
 
 Terugkerende agendapunten
 
3 Vragenronde voor burgers
 
 Ter vaststelling
 
4 Vaststellen besluitenlijst 10 september 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
5 Lijst met toezeggingen
 
6aMededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
 
6bOverige mededelingen van het college
 
 Bespreekstukken
 
7 Begroting 2020
 
8 Belastingverordening Toeristen- en Forensenbelasting
 
9 Rekenkamerrapport externe inhuur
 
10 Rondvraag voor commissieleden