Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 oktober 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda 15 oktober 2019
 Actie: ter bespreking
 
 Terugkerende agendapunten
 
3 Vragenronde voor burgers
 
 Terugkerende agendapunten
 
4 Lijst met toezeggingen
 
5aMededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
 
5bOverige mededelingen van het college
 
 Bespreekstukken
 
6 Aanvulling Welstandsnota Terschelling in verband met Programma +135+
 
7 Toepassen hardheidsclausule West aan Zee 133
 
8 Toepassen hardheidsclausule Noordlandweg 19 Midsland Noord
 
9 Jaarprogramma Helder handhaven 2020
 
10 Rondvraag voor commissieleden