Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 12 november 2019
19:30-00:00 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:D. Ruige


 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
2 Vaststellen agenda 12 november 2019
 

N.B. gewijzigde agenda toegevoegd d.d. 6 november 2019

N.B. data behandeling in raad gewijzigd d.d. 12 november 2019 (raadsvergadering van 27 november is vervallen, alle punten worden op 26 november behandeld)

 
3 Vragenronde voor burgers
 
4aMededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
 
4bOverige medelingen van het college
 
5 2e Bestuursrapportage
 
6 Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen
 

Aangepast gemeenteblad en raadsbesluit toegevoegd d.d. 12 nov 2019.

 
7 Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Fryslan West
 
8 Evaluatie FUMO en hoe nu verder