Agenda RaadscommissieVervolg van de geschorste raadscommissie vergadering van 17 juni 2020.

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling Tv. De publieke tribune is gesloten. De raadsvergadering is openbaar, maar niet openbaar toegankelijkUitnodiging voor de vergadering op donderdag 18 juni 2020
19:30-23:00 uur, locatie digitaal


Voorzitter:D, Ruige


 
 Ter vaststelling
 
1 Heropenen vergadering (geschorst op 17 juni 2020)
 

De vergadering van de raadscommissie op woensdag 17 juni 2020 is om 23.14 uur geschorst na behandeling van punt 1 tot en met  8 van de agenda. De vergadering wordt hervat op donderdag 18 juni om 19.30 uur.

 
9 Schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren van hobby- en deeltijdboeren
 
10 Rondvraag voor commissieleden