Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 7 mei 2013
19:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:Remy Hoeve


 
1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
 
2 Vragenronde voor publiek
 
3 Vaststellen verslag raadscommissie 2 april 2013
 
4aMededelingen uit samenwerking VAST
 
4bOverige mededelingen
 
5 Project tonnenloods
 
6 Jaarprogramma handhaving omgevingsrecht 2013
 
7 Rondvraag voor raadsleden