Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 5 november 2013
19:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:Wietse van Deelen


 
1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
 
2 Vragenronde voor publiek
 
3 Vaststellen verslag raadscommissie 1 oktober 2013
 
4aMededelingen uit samenwerking VAST
 
4bOverige mededelingen
 
5 Planning actualisering bestemmingsplannen 2014
 
6 Verklaring van geen bedenkingen voor het aanleggen van een parkeerplaats op het voorterrein van het SBB-natuurkampeerterrein in het Formerumer bos te Lies (Duinen Terschelling)
 
7 Rondvraag voor raadsleden