Vergadering Beheeroverleggroep 12-03-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 20-03-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

3 (Concept) verslag van de bijeenkomst van 6 november 2014.

4 Gemeente Terschelling:

5 Mededelingen en bespreekpunten per organisatie:

6 Mededelingen overig aanwezige organisaties en instellingen.

7 Rondvraag en ‘wat-verder-nog-ter-tafel-komt’.

8 Datum volgende vergadering en sluiting: d.d. ……..