Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 22-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 23-06-2015.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 14:00 uur. Diverse bezwaren tegen omgevingsvergunning (2014-FUMO-003609) voor uitvoeren werkzaamheden in het gebied De Griƫ

2 14:30 uur. Bezwaarschrift A. Haantjes tegen weigering standplaatsvergunning Brandarisplein jaarrond

3 15:00 uur. Bezwaarschrift SkyDive Ameland tegen evenementenvergunning skydiven bij Paal 8