Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 17-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 18-12-2015.

Informatie over deze procedure ligt met ingang van 1 december 2015 in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

114: Bezwaar M. Woltman tegen verleende omgevingsvergunning voor wijziging kap bestaande schuur Oosterburen 52