Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 17-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 18-12-2015.

Informatie over deze procedure ligt vanaf 1 december 2015 ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

14uur Bezwaar M. Woltman tegen omgevingsvergunning Oosterburen 52