Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 18-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:14:00
Voorzitter:R. Vrugt
Dit item is verlopen op 19-02-2016.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Weigering overschrijving grafrecht L3 op naam W.H.R. Lak

2 Weigering overschrijving grafrecht L4 op naam W.H.R. Lak

3 Weigering overschrijving grafrecht M9 op naam W.H.R. Lak