Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 17-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 18-03-2016.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Weigeren overschrijven grafrecht op graf F7 van de begraafplaats aan de Longway

2 Weigeren overschrijven grafrecht op graf F8 van de begraafplaats aan de Longway

3 Weigeren overschrijven grafrecht op graf F9 van de begraafplaats aan de Longway