Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 21-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 21-04-2016.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 bezwaar H.G. Wisselo – de Jong tegen weigeringbesluit overschrijven grafrecht