Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 23-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 24-06-2016.

Informatie over deze procedures ligt vanaf 13 juni 2016 ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 de heer G. Bos tegen het besluit zijn verzoek om informatie op grond van de Wob af te wijzen

2 Zeldenrust VROM-advies en Projecten tegen het besluit een verzoek om schadevergoeding af te wijzen