Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 20-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 21-10-2016.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis

AGENDAPUNTEN:

1 F. Scheerman tegen last onder dwangsom

2 R. Gorter tegen weigering overschrijving grafrecht