Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 17-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 18-11-2016.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Coöperatieve vereniging Hoeve Noord tegen last onder dwangsom

2 A. Aalmoes tegen weigering huisvestingsvergunning