Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 15-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:mr. P. Vrugt
Dit item is verlopen op 16-12-2016.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Fransman tegen het besluit geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een recreatiewoning ten noorden van Lies 67 & 69 te Lies (kadastraal bekend sectie I, nummer 1584)