Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 16-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 17-03-2017.

Informatie over deze procedures ligt te inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Brolsma-Berends en Brolsma tegen een verleende omgevingsvergunning voor het rooien van struiken en het kappen van bomen op het perceel Molkenbosweg 27

2 Bisschops en Bosscher tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het vergroten van een recreatiewoning te Midsland aan Zee 322