Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 18-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 19-05-2017.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 V.O.F. 't Wantij tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van tenten in het kader van kamperen bij de boer op het perceel Oosterend 39

2 TCV tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van tenten in het kader van kamperen bij de boer op het perceel Oosterend 39

3 U.A. Gorter tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van tenten in het kader van kamperen bij de boer op het perceel Oosterend 39

4 De heer en mevrouw Jongsma tegen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het dakvlak van een bedrijfsgebouw ten opzichte van een eerder verleende vergunning op het perceel Oosterend 39