Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 22-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal van het gemeentehuis
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 23-06-2017.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis

AGENDAPUNTEN:

1 Weigering huisvestingsvergunning voor Dorpsstraat 87 te Hoorn