Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 17-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 18-08-2017.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis

AGENDAPUNTEN:

1 Bezwaarschrift SOS tegen verleende ontheffing aan camping de Kooi verbranden snoeihout