Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 26-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ruimte 1.14 gemeentehuis
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 27-04-2018.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Bezwaarschrift SOS tegen tijdelijk gedoogbesluit Tipitenten VOF Halfweg d.d. 27 februari 2018