Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 18-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 19-10-2018.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Afwijzing verzoek planschadevergoeding, locatie Duinweg 25B Midsland

2a Preventieve last onder dwangsom, locatie Oosterend 8

2b Geweigerde omgevingsvergunning, locatie Oosterend 8