Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 27-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00-00:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 28-06-2019.

Informatie over deze procedure ligt in de inforuimte van het gemeentehuis. 

AGENDAPUNTEN:

1 Slijterij De Spiegel tegen het besluit van de burgemeester van 20 februari 2019, waarbij een handhavingsverzoekis afgewezen en niet handhavend is opgetreden tegen de Jumbo.