Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 15-08-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 16-08-2019.

De geweigerde omgevingsvergunning en het bezwaarschrift liggen ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Geweigerde omgevingsvergunning dakkapel Zwarteweg 4-5

Bijgevoegde documenten