Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 20-03-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 21-03-2014.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1400 • Mevrouw F. Huls, tegen de omgevingsvergunning voor een gewijzigde situering van een schuur op het perceel Badweg Oosterend 6.

1430 • Mevrouw A.W. Lak-de Jong, tegen de uitgifte van een eigen graf op de algemene begraafplaats te West-Terschelling.