Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 17-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 18-04-2014.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1400 De heer P.B. Kwant e.a., tegen het bestuurlijk rechtsoordeel inzake persoonsgebonden overgangsrecht voor het recreatief bewonen van de woning Lijkweg 9.

1430 De heer W. Lak, tegen de weigering tot overschrijving van grafrecht.