Vergadering Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe 17-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom

2 Korte presentaties (2 min.) van elk van de volgende initiatieven:

2a Aanleggen mestopslag Lies

2b Plaatsen recreatiewoningen op jeugdcamping Midsland

2c Ombouwen voormalige Ds. Vossersschool in familiehuis

3 Gelegenheid tot gesprekken met alle initiatiefnemers afzonderlijk

4 Sluiting