Vergadering Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe 15-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 10-03-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom

Bijgevoegde documenten

2 Ontwikkeling ‘Westerkeyn’ Terschelling

3 Duurzaam Bodembeheer

4 Sluiting