Vergadering Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe 18-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 10-03-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom en agenda

Bijgevoegde documenten

2 Oprichting Energie Innovatietuin 'de Droogschuur'

3 Sluiting