Vergadering Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe 04-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:B. Wassink

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom

Bijgevoegde documenten

2 Oerol wil de Westerkeijn behouden als festivalterrein

Dankzij de samenwerking met de eilander gemeenschap, de ondernemers, de gemeente en vele vrienden is Oerol geworden wat het is. 

Een van die vrienden is de eigenaar van de Westerkeijn. Al meer dan 30 jaar stelt hij het terrein ‘om niet’ beschikbaar. 

De laatste jaren zijn er plannen het terrein te ontwikkelen. Oerol moet mogelijk een alternatief zoeken, of zelf mogelijkheden vinden het terrein te kopen. Alternatieven zijn schaars. Ze zijn of vaak minder aantrekkelijk of kosten veel extra geld en soms allebei. Goede oplossingen vergen veel tijd. 

Er lijkt een goede mogelijkheid de Westerkeijn voor Oerol te behouden. Dit hangt wel nauw samen met actieve medewerking van de gemeente. Daarom wil Oerol graag de gemeenteraad informeren en bijpraten over de stand van zaken en mogelijkheden. 

3 Sluiting