Vergadering Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe 29-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.B. Wassink

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom

Bijgevoegde documenten

2 Bedrijfsmatige opslag in voormalige schuur Kinnum

Initiatiefnemers presenteren het plan om een vervallen schuur in Kinnum in traditionele stijl te verbouwen tot bedrijfsmatig te verhuren opslagloodsen. Dit vereist een wijziging van het bestemmingsplan.

3 Sluiting