Vergadering Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe 13-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.B. Wassink

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom door de voorzitter

Bijgevoegde documenten

2 Korte presentaties van de initiatieven

Elke initiatiefnemer krijgt één minuut de tijd om een korte uiteenzetting van zijn/haar plan te presenteren.

2a Verbreden bovenverdieping De Koffiepot, Midsland

2b Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander”

2c Wijzigen bouwvlak Kunneweg 8, Hoorn

2d Wijzigen bestemming Hoofdweg 11a, West-Terschelling

2e Wijzigen locatie EP Ruijg, inclusief starterswoningen

3 Gesprekken

Na afloop van de korte presentaties van de initiatieven is er gelegenheid voor gesprekken met de verschillende initiatiefnemers bij hun afzonderlijke tafels.

4 Sluiting