Vergadering Gemeenteraad 25-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-19:35
Voorzitter:Christa Oosterbaan

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Bespreekstukken

3 Huisvestingsverordening 2019

d.d. 25 juni 2019 stuk 3.f. toegevoegd. Dit is de verordening waar nu ook de aanpassing van artikel 6 (lid 2 aparte site voor Terschellinger woningzoekenden) is verwerkt.