Vergadering Gemeenteraad 29-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, gemeentehuis
Tijd:20:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 20-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 29 maart 2016

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 23 februari 2016

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college (ter kennisname)

5A Lijst ingekomen stukken (gemblad nr 2016/12) (voor kennisgeving aannemen)

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

5B Ingekomen stukken (in handen stellen college, ter afdoening)

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

5C Ingekomen stukken (betrekken bij raadscvoorstel)

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Hamerstukken

6 Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening (gemblad nr 2016/13)

7 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (gemblad nr 2016/14)

8 1e begrotingswijziging 2016 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (gemblad nr 2016/15)