Vergadering Gemeenteraad 11-07-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 20-06-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda 11 juli 2016

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 21 juni 2016

Bijgevoegde documenten

4 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

5 Jaarrekening 2015

6 1ste Bestuursrapportage januari t/m maart 2016

7 Kadernota 2016

8 Aanvullend krediet project en onderhoud museum 'Behouden Huys'