Vergadering Gemeenteraad 25-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 31-10-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 27 september 2016

Terugkerende agendapunten

4 Mededelingen

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Begroting 2017

7 B&Y terrein

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

8 Verklaringen van geen bedenkingen voor een weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor een vrijstaand recreatieverblijf Oosterend 15

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

9 Herstelbesluit Activiteitencentrum Terschelling (ACT)- Manege Boddelenweg Hoorn

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Bijgevoegde documenten

10 Ontslagverzoek en benoemen nieuwe loco-griffier

11 Vaststelling bestemmingsplan strandpaviljoen Kaap Hoorn

Hamerstukken

12 Belastingverordening Toeristen/Forensenbelasting

13 Parapluherziening kampeerterreinen