Vergadering Gemeenteraad 28-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 28 februari 2017

Terugkerende agendapunten

4 Mededelingen

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Ontwerp bestemmingsplan Midsland locatie Westerkeijn

7 Ontwerp bestemmingsplan Lies 57 te Lies

8 Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning

Hamerstukken

9 Voorontwerp Zelfpluktuin Groenhof

10 Vaststellen bestemmingsplan uitbreiding camping Mast

11 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017

12 Herziening financiƫle verordening ex art 212 Gemeentewet

13 Jaarverslag Leerplicht en RMC 2015-2016

14 Archiefverordening 2017