Vergadering Gemeenteraad 20-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 23 mei 2017

4 Mededelingen

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Coördinatieregeling herinrichting voormalig B&Y terrein

7 Nieuw agrarisch bouwperceel Zedjespad te Formerum

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

8 Jaarverslag Helder Handhaven 2016

Hamerstukken

9 IBT & Jaarverslag Archief

10 Vaststellen BP Nieuwe Dijk 12