Vergadering Gemeenteraad 27-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

Extra raadsvergadering!

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Bespreekstukken

3 Ontwerp bestemmingsplan Havengebied

4 Wijziging Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten

Hamerstukken

5 Begroting 2018 GR De Waddeneilanden

6 Begroting 2018 GR Dienst SoZaWe NW-Fryslân

7 Wijziging GR Dienst SoZaWe NW-Fryslân

8 Definitieve verklaring van geen bedenkingen strandpaviljoen West aan Zee