Vergadering Gemeenteraad 24-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal Gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijsten 27 & 29 maart 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad, voorzitter raadscommissie, plaatsvervangend voorzitter raadscommissie

Stukken toegevoegd d.d. 23 april 2018

7 Benoeming leden auditcommissie

Stukken toegevoegd d.d. 23 april 2018

8 Bestemmingsplan B&Y terrein

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

Hamerstukken

9 Bestemmingsplan havengebied

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

10 Startnotitie masterplan havengebied

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

11 Bestemmingsplan hotelkamer Seinpaalduin

12 Bestemmingsplan Willem Barentszkade 21