Vergadering Gemeenteraad 26-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:Christa Oosterbaan

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijsten 22 & 28 mei 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Bestemmingsplan Kaap op Kaapsduin

7 Concept begroting 2019 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Hamerstukken

8 Bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

9 Bestemmingsplan West Aletalaan fase 4